UTBILDNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

UTBILDNINGARSVERAK - UPPFÖDARETTAN - HÖSTEN 2022

UR INNEHÅLLET:

UPPFÖDARANSVAR
GRUNDLÄGGANDE GENETIK
REPRODUKTON & GRUNDLÄGGANDE HÄLSA
HONAN & KULLEN
KATTUNGAR

UPPFÖDARENS ADMINISTRATIONCAMPUS FELINARIUM - URSA MINOR - HÖSTEN 2022 

UR INNEHÅLLET:

KATTENS ANATOMI OCH HUR KATTEN UTVECKLAS

KATTKOMMUNIKATION OCH SOCIALISERING

KÖPA KATT - ALLMÄN INFORMATION, EKONOMI, KONTRAKT MM

KATTENS BEHOV - HÄLSOVÅRD

UTFODRING

RASPRESENTATION, KATTUSTÄLLNINGAR, ATT STÄLLA KATT

EMS-KODERNA

KATTFÄRGER, FÄRGUTVECKLINGEN HOS MASKADE KATTER

HUR LÄSER MAN EN STAMTAVLA

GRUNDERNA I KATTUPPFÖDNING


CAMPUS FELINARIUM - URSA MAJOR - PÅGÅENDE VÅREN 2023

UR INNEHÅLLET:

GENETIK INTRODUKTION - GENETISKA TERMER & RUTSCHEMAN
KATTGENETIKENS HISTORIA

KATTFÄRGERNAS GENETIK DEL 1 - PIGMENT, MÖNSTER OCH KÖNSBUNDEN NEDÄRVNING, EMS-SYSTEMET

KATTFÄRGERNAS GENETIK DEL 2 - FÄRGBEGRÄNSNING, SILVER, VITT, EXTENSIONSLOCUS, GENOTYPKUNSKAP

KATTFÄRGERNAS GENETIK DEL 3 - PÄLS (LÄNGD OCH STRUKTUR), FÄRGBESTÄMNING, RÖDPIGMENTERADE KATTER, STAMTAVLOR

GENETISKA SJUKDOMAR - NEDÄRVNING, GENTESTER

POPULATIONSGENETIKFÖRELÄSNINGAR

KATTUPPFÖDNING, AVEL OCH GENETIK MED
YLVA STOCKELBERG 1/10 2022


SUND AVEL PÅ KATT MED FORSKARE ÅSA OHLSSON, SUNDBYBERG 5/2 2023